Normativa electoral


Normativa electoral


Apertura procediment electoral

Decret Llei 3-2017

Decret electoral 2006Cambra de Comerç de Sabadell


Més informació

Informació institucional
A/e: general@cambrasabadell.org
Telèfon: 937 451 255